Mimpi Nebukadnezar tentang “Vision” Nabi Daniel dan Tafsiran Nabi Daniel tentang Kedua-duanya

Mimpi Nebukadnezar tentang "Vision" Nabi Daniel dan Tafsiran Nabi Daniel tentang Kedua-duanya

Ramai yang tidak akan faham tentang perkara ini. Maka, bagi yang tidak faham biarkanlah tidak faham.

Ok, bagi yang faham… berikut adalah kisahnya.

Dalam kitab Daniel (Book of Daniel) kita akan melihat kepada 3 pesan yang akan membimbing kita supaya mengerti pola kerajaan di era akhir zaman. Hal ini berdasarkan hikayat kisah mimpi serta “vision” yaitu mimpi Nebukadnezar (Daniel 2), mimpi Daniel (Daniel 7) dan penglihatan Daniel (Daniel 8).

Untuk mengerti keseluruhan rahsia atau petunjuk yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, silakan saudara membacanya terlebih dahulu.

Daniel 2 mengisahkan mimpi yang dialami oleh raja Nebukadnezar, yang seorangpun tidak ada yang mampu memberitahu dan mengertikan mimpi itu. Daniel dan 3 orang sahabatnya juga terancam dibunuh akibat murka raja yang ingin membunuh semua orang bijaksana di Babel kerana tiada yang dapat menjelaskan mimpi aneh itu. Namun, mereka akhirnya memohon belas kasihan Tuhan agar mereka memahami erti mimpi tersebut.

…dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahsia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. ~Daniel 2:18

Daniel akhirnya menyampaikan kepada raja bahawa mimpi yang telah dialami oleh raja Nebukadnezar merupakan rahsia yang akan terjadi pada hari-hari di masa depan.

Tetapi di syurga ada Allah yang menyingkapkan rahsia-rahsia; Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang (BE’AKHARÎT YÔMAYÂ’= berhubungan Zaman Mesianis).~Daniel 2:28

Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar! Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak dahsyat. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tuadada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat

Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pembakaran pada suatu musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang dapat ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi ~Daniel 2:31-35

Ertinya adalah seperti demikian:

Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan-Nya anak-anak manusia, di mana pun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya itu — Tuankulah kepala yang dari emas itu (Babel). Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku; kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang menghancur-luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur-luluhkan semuanya. 

Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu bererti, bahawa kerajaan itu terbahagi; memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu bererti: mereka akan bercampur oleh perkahwinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. ~Daniel 2:37-43

Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya, tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu itu pun terungkit lepas dari gunung (menggambarkan Mesias dan Kerajaan-Nya) dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.” ~Daniel 2:44-45

Lantas kerajaan mana saja yang akan muncul sebelum datangnya kerajaan damai 1000 tahun? Mimpi raja Nebukadnezar ini diteguhkan dan diertikan sendiri oleh Penglihatan Daniel yang pertama dan yang kedua. Silakan membaca kitab dari Daniel pasal 7.

Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannyalah kepadaku maknanya: Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi; sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya ~Daniel 7:16-18

1. Kepala dari emas murni (fine gold)

Bahagian kepala ini melambangkan kerajaan Babel atau Babilonia (era 605 SM hingga 539 SM)

Penglihatan Daniel:

“Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali; aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia.” ~Dan 7:4

2. Dada dan lengan dari perak (silver)

Penglihatan Daniel:

“Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang; ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo, makanlah daging banyak-banyak.” ~Dan 7:5

3. Pinggang dan paha dari kuningan (brass)

Yaitu Yunani (era 331 SM hingga 200 SM)

Penglihatan Daniel:

“Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul; ada empat sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan kepadanya diberikan kekuasaan” ~Dan 7:6

4. Kaki dari besi (iron)

Penglihatan Daniel:

“…tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu; lagi pula ia bertanduk sepuluh.” ~Dan 7:7

Penglihatan ini pun sama dengan yang Daniel alami di Pasal 8. Untuk memahaminya, silakan membaca terlebih dahulu Daniel 8.

Perhatikan bahwa dalam kebingunan Daniel, Tuhan memerintahkan Gabriel untuk memberikan pengertian mengenai erti daripada penglihatan tersebut yang berkaitan dengan Akhir Zaman

*Catatan: Dan jika Malaikat Gabriel memberitahukan maksud daripada penglihatan itu, itu ertinya bahawa ia juga tahu tentang era akhir zaman, sebab wahyu pada akhir zaman juga diturunkan melalui malaikat (Wahyu 1:1).

Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan (vision) itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki; dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru: “Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu!” Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku: “Fahamilah, wahai anak manusia, bahawa penglihatan (vision) itu mengenai akhir masa!” Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pengsanlah aku tertelungkup ke tanah; tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia (Gabriel): “Kuberitahukan  kepadamu (Daniel) apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Lembu jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul empat buah, bererti: empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja (Romawi) dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil; orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh kerana akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil; ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya; juga ia akan bangkit melawan Raja segala Raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih  teramat jauh.” ~Daniel 8:15-26

Kesimpulan : Kerajaan Roma (Rome) kuno yang ada dahulu sudah tidak seperti sekarang, kerana sudah terpecah. Kerajaan Roma kuno sekarang sudah bangkit menjadi Roma Modern. Siapakah Roma Modern itu yang akan memerintah sebelum Kerajaan 1000 tahun?

Sebagai perbandingan lihatlah kepada apa yang sedang berlaku di sekitar Eropah, Kesatuan Eropah (EU), Rusia dan Timur Tengah.

Semoga bermanfaat difikir-fikirkan.

Allahu’alam… Wassalam – zulsegamat

Mimpi Nebukadnezar

error: Content is protected !!