Kisah Hajar Aswad Dari Syurga Yang Asalnya Berwarna Putih Kini Hitam

Kisah Hajar Aswad Dari Syurga Yang Asalnya Berwarna Putih Kini Hitam

HAJAR ASWAD adalah “batu hitam” yang terletak di sudut sebelah Tenggara Ka’bah, iaitu sudut dari mana Tawaf bermula. Hajar Aswad merupakan jenis batu ‘RUBY’ yang diturunkan oleh Allah dari syurga melalui malaikat Jibril.
Hajar Aswad terdiri dari lapan keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Batu hitam itu sudah licin kerana terus menerus di kucup. dicium dan diusap-usap oleh jutaan bahkan berbilion manusia sejak Nabi Adam, iaitu jemaah yang datang ke Baitullah, baik untuk haji mahupun untuk tujuan umrah.

Panggilan Haji telah berlaku sekian lama iaitu sejak Nabi Adam AS. Bahkan masyarakat jahilliah yang musyrik dan menyembah berhala pun masih secara setia melayani jemaah haji yang datang tiap tahun dari berbagai belahan dunia.

Nenek moyang Rasulullah, termasuk datuknya Abdul Muthalib adalah para ahli waris dan pengurus Kaabah. Atau secara spesifik adalah penanggung jawab air zam-zam yang selalu menjadi minuman para jemaah haji dan para penziarah. Hadis Sahih riwayat Tarmizi dan Abdullah bin Amir bin Ash men- gatakan bahawa Rasul SAW bersabda:

“Rukun (HajarAswad) dan makam (Batu / Makam Ibrahim) berasal dari batu-batu ruby syurga yang kalau tidak kerana sentuhan dosa-dosa manusia akan dapat menyinari antara timur dan barat. Setiap orang sakit yang memegangnya akan sembuh dari sakitnya”

Hadis Sahih riwayat Imam Baihaqie dan Ibnu ‘Abas RA. bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Allah akan membangkitkan Al-Hajar (Hajar Aswad) pada hari kiamat. la dapat melihat dan dapat berkata. la akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegang dengan ikhlas dan benar”.

Hadis Siti Aisyah RA mengatakan bahawa Rasul SAW bersabda:

“Nikmatilah (peganglah) Hajar Aswad ini sebelum diangkat (dari bumi). la berasal dari syurga dan setiap sesuatu yang keluar dari syurga akan kembali ke syurga sebelum kiamat”.

Berdasarkan bunyi Hadis itulah antara lain, maka setiap jamaah haji baik yang mengerti atau tidak mengerti akan sentiasa menjadikan Hajar Aswad sebagai ‘target’ memburu “Saya harus menciumnya”.

Tapi bolehkah? Dua juta jemaah, datang di musim haji secara bersamaan dan beratur untuk keperluan dan target yang sama. Begitu padatnya, maka anda perlu bersedia dan ikhlas untuk hanya boleh memberii ‘kucupan’ jarak jauh sambil melafazkan basmalah dan takbir : Bismillah Wallahu Akbar.

Hadis tersebut mengatakan bahawa disunatkan membaca doa ketika hendak istilam (mengusap) atau melambainya pada permulaan tawaf atau pada setiap pusingan, sebagai mana, diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA. Ertinya: “Bahawa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka’bah lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah Wallahu Akbar”.
Lanjutannya dikisahkan bahawa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa waktu.

SEJARAH BATU HITAM

Dalam riwayat lain bahawa batu hitam tersebut pernah terkubur pasir selama beberapa lama dan secara ajaib dijumpai kembali oleh Nabi Ismail AS ketika ia berusaha mendapatkan batu tambahan untuk menutupi dinding Ka’bah yang masih sedikit kurang. Batu yang dijumpai inilah rupanyayang sedang dicari oleh Nabi Ibrahim AS, yang serta merta sangat gembira dan tak henti-hentinya men- cium batu tersebut. Bahkan, ketika sudah tiba dekat ka’bah. batu itu tak akan diletakan di tempatnya. Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS menggotong batu itu sambil mengelilingi Kaabah tujuh pusingan.

DIANGKAT DENGAN SERBAN RASULULLAH

Di antara peristiwa penting yang berkenaan dengan batu ini adalah yang terjadi pada tahun 16 sebelum Hijrah (606 M) iaitu ketika suku Quraisy melakukan penyelenggaraan Kaabah. Pada ketika itu hampir saja terjadi pertumpahan darah yang hebat kerana sudah lima hari lima malam mereka dalam situasi gawat, kerana ke empat kabilah dalam suku Quraisy itu terus bertelingkah tegang pada pendapat dan kehendak masing-masing siapa yang mengangkat dan meletakkan kembali batu ini ke tempat semula kerana pemugaran Kaabah sudah selesai.

Akhirnya muncul usul dari Abu Umayyah bin Mughirah Al-Mukhzumi yang mengatakan

“Alangkah baiknya kalau keputusan ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk masjid pada hari ini.”
Pendapat Abu Umayyah ini disepakati. Dan ternyata orang pertama masuk pada hari itu adalah Muhammad bin Abdullah (Nabi Muhammad) yang waktu itu masih berusia 35 tahun. Menjadi bualan umum pada masa itu bahawa akhlak dan budi pekerti Muhammad telah terkenal jujur dan bersih se- hingga digelar Al-Amin (orang yang dipercayai).

Muhammad muda yang organ tubuhnya iaitu hatinya pernah dibersihkan melalui pembedahan oleh Malaikat. memang sudah dikenali Muhammad tidak pernah bohong dan tidak pernah ingkar janji. Lalu apa jawapan dan tindakan Muhammad terhadap usul itu?

Muhammad menuju ke tempat pernyimpanan Hajar Aswad itu lalu membentangkan serbannya dan meletakkan batu mulia itu ditengah-tengah serban kemudian meminta satu orang wakil masing-masing kabilah yang sedang bertengkar untuk memegang sudut serban itu dan bersama-sama membawa ke sudut dimana batu itu hendak diletakkan. Supaya adil, Muhammad pulalah yang memasang batu itu ke tempatnya semula.

RAHSIA HAJAR AL-ASWAD

Kita semua tahu bahawa Hajar Aswad hanyalah batu yang tidak memberikan mudarat atau faedah, begitu juga dengan Kaabah, ia hanyalah bangunan yang diperbuat dari batu. Akan tetapi apa yang kita lakukan dalam proses ibadah haji tersebut adalah sekadar mengikuti ajaran dan sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang kita lakukan bukanlah menyembah batu, dan tidak juga menyembah Kaabah.

Umar bin Khatab berkata “Aku tahu bahawa kau hanyalah batu, kalaulah bukan kerana aku melihat Nabi SAW menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau menciummu”

Allah memerintahkan kita untuk Thawaf mengelilingi Ka’bah dan Dia pula yang telah memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Rasulullah juga melakukan itu semua, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh beliau pastilah berasal dari Allah, sebagaimana yang terdapat dalam firmanNya: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (QS. An-Najm:53)

MasyaAllah !! Inilah Sejarah Hajar Aswad Batu Dari Surga!

error: Content is protected !!